#Verantwoorde Keuzes

Professioneel organiseren en kwalitatief zo sterk mogelijk positioneren is dat niet per definitie commercieel? In tegendeel om zoveel mogelijk deelnemers te interesseren moet je simpelweg een kwalitatieve beleving organiseren. Onze eerste stap om beweging te krijgen in onze maatschappelijke doelen is daarom het organiseren van een kwalitatieve loopbeleving. We vinden de TT-Run een supergave uitdaging om creatief en ondernemend invulling te geven aan deze loopbeleving met betekenis. Dat is ons hart, ons vakgebied en dat doen we met veel bezieling vanuit sociaal ondernemerschap en met de dienstbaarheid van meer dan 100 vrijwilligers al bijna 10 jaar. De TT-Run sluit steeds meer aan op maatschappelijke verantwoorde organisaties die niet sponsoren vanuit een commerciële gedachte maar vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Zo inspireren we elkaar om commerciële winst (maatschappelijke surplus) in te zetten voor maatschappelijke doelen. Het doel van de TT-Run is juist niet ‘van ons zelf’ maar van ‘ons allemaal’!

Natuurlijk gebruiken we bij de TT-Run organisatie ook dagelijks ons hart. Dat betekent ook dat we niet geld als winst of als doel zien. We zien geld als een economisch gekozen ruilmiddel waarmee we een beleving van betekenis nastreven.

We maken keuzes vanuit het hart boven een commerciële afweging. We ‘verdienen’ geld met als doel de ontwikkeling voor deze maatschappelijke keuzes te realiseren. Daarnaast maken we verantwoorde keuzes waar we 100% achter kunnen staan, zo maken we geen gebruik meer van gesponsorde energiedrank maar kopen we lokaal bronwater in als gezonde(re) keuze en steunen daarmee ook het bestaansrecht van lokaal bronwater. Zo vergroot je met elkaar de maatschappelijke impact en kunnen onze keuzes elkaar verder helpen!

Terug naar manifest